https://www.rpspharmacy.com/product/malegra-fxt/

Mounamtho Rahasyam (Telugu eBook)

మన మనసులో రేకెత్తే ఎన్నోప్రశ్నలకు ఈ పుస్తకం సమాధానమిస్తుంది. యెన్నో సందేహాలను సద్గురు ముందుంచాం. ఏ ప్రశ్న ఆయన కనుబొమల్ని ముడివేసేలా చేయలేదు. ప్రతి ప్రశ్నకు చిరునవ్వే ఆయన తొలి సమాధానం. కొన్నిసార్లు గట్టిగా వినపడే నవ్వు. ఆ నవ్వుల ప్రతిధ్వని లోనుంచే సమాధానాలు మౌనంగా రహస్యాలను అందిస్తాయి. అందుకే ఈ సంపుటం మౌనంతో రహస్యం.మన మనసులో రేకెత్తే ఎన్నోప్రశ్నలకు ఈ పుస్తకం సమాధానమిస్తుంది. యెన్నో సందేహాలను సద్గురు ముందుంచాం. ఏ ప్రశ్న ఆయన కనుబొమల్ని ముడివేసేలా చేయలేదు. ప్రతి ప్రశ్నకు చిరునవ్వే ఆయన తొలి సమాధానం. కొన్నిసార్లు గట్టిగా వినపడే నవ్వు. ఆ నవ్వుల ప్రతిధ్వని లోనుంచే సమాధానాలు మౌనంగా రహస్యాలను అందిస్తాయి. అందుకే ఈ సంపుటం మౌనంతో రహస్యం.

http://www.wolfesimonmedicalassociates.com/zenegra/