அமைதியின் அடிப்படை [Amaithiyin Adipadai] (video download)

CA$2.00
- +

இந்த ஒளிப்பேழையில் சத்குரு பேசியுள்ள பேச்சுக்களின் சுருக்கம்:

பழிவாங்குதல்:  பழிவாங்குதல் என்னும் உணர்வு இருக்கும்போது, நமக்குள் ஒரு ஷணம்கூட சந்தோஷமாக இருக்கமுடியாத சூழ்நிலையை உருவாக்கிவிடும்.

அவமானம்:  படைத்தவனே உங்களுக்குள் இருக்கும்போது யாரோ ஒருவரின் செயலோ, வார்த்தையோ உங்களை அவமானப்படுத்தமுடியுமா?

பேச்சு:  நம் உள்தன்மை அன்பாக, ஆனந்தமாக, அமைதியாக இருந்தால் நமது பேச்சு பற்றி கவலைப்படவே தேவையில்லை, எப்படிப் பேசினாலும் நன்றாகவே இருக்கும்.

அமைதி:  நமக்குள் இருக்கின்ற எரிச்சல், கோபம், பொறாமை, வெறுப்பு இவற்றைத் தாண்டிப் போவதற்கு நாம் ஒரு வழி தேடவில்லை என்றால், உலக அமைதி என்பது ஒரு கனவாகவே இருக்கும்.

அழகு:  நீங்கள் ஆனந்தமான நிலையில் இருந்தால் எல்லாமே அழகாகத் தான் இருக்கிறது.

File Size: 418 MB
Duration: 35 min

இந்த ஒளிப்பேழையில் சத்குரு பேசியுள்ள பேச்சுக்களின் சுருக்கம்:

பழிவாங்குதல்:  பழிவாங்குதல் என்னும் உணர்வு இருக்கும்போது, நமக்குள் ஒரு ஷணம்கூட சந்தோஷமாக இருக்கமுடியாத சூழ்நிலையை உருவாக்கிவிடும்.

அவமானம்:  படைத்தவனே உங்களுக்குள் இருக்கும்போது யாரோ ஒருவரின் செயலோ, வார்த்தையோ உங்களை அவமானப்படுத்தமுடியுமா?

பேச்சு:  நம் உள்தன்மை அன்பாக, ஆனந்தமாக, அமைதியாக இருந்தால் நமது பேச்சு பற்றி கவலைப்படவே தேவையில்லை, எப்படிப் பேசினாலும் நன்றாகவே இருக்கும்.

அமைதி:  நமக்குள் இருக்கின்ற எரிச்சல், கோபம், பொறாமை, வெறுப்பு இவற்றைத் தாண்டிப் போவதற்கு நாம் ஒரு வழி தேடவில்லை என்றால், உலக அமைதி என்பது ஒரு கனவாகவே இருக்கும்.

அழகு:  நீங்கள் ஆனந்தமான நிலையில் இருந்தால் எல்லாமே அழகாகத் தான் இருக்கிறது.

More Information
SKU # D-DV-AMAITHIYIN-ADIPADAI
Ratings & Reviews
Write a review
Isha Life © 2022. All Rights Reserved.